הצטרפו אלינו
With the help of God
בעזרת השם יתברך
  • Register
מסמך הצטרפות לחבירות בועד

אני מצהיר בזה כי קראתי את מסמך היסוד של "הוועד העולמי להצלת משפחות קהילת לב טהור שבישוב בבל גוואטמלה", ואני מזדהה בכל לבי עם כל הנאמר בו, ומצטרף בזה לחברי הועד.

בעזה"י, אשתדל לפעול בכל כוחי למטרות המפורטת במסמך היסוד הנ"ל, לפי ההחלטות שתתקבלנה על ידי הנהלת הועד.

כל פניה של הועד לכל רשות שהיא, היא גם בשמי.

ואני מתכבד מאוד ששמי יוזכר כחבר הועד, לכל צורך שתחליט הנהלת הועד.