תגובותינו
With the help of God
בעזרת השם יתברך
  • Register

עקירת משפחות קהילת לב טהור מבירת גואטמלה והתיישבותם במחוז אוריטוריה בגואטמלה בחסות הועד העולמי להצלת משפחות קהילת לב טהור

 

  • הסיבות לעקירה
  • הצעדים הראשונים
  • התכנית
  • הקריאה

 

קהילת לב טהור נרדפת זה שנים על ידי גורמים עוינים שכל מטרתם הוא השמדת הקהילה מכל וכל ח"ו, מטרה זו מקדשת לגורמים אלו את כל האמצעים, מרדיפת חפים מפשע ועד המצאת עלילות זדוניות מרושעות, ממירור חיי ילדי וילדות הקהילה ועד גזילתם מחיק הוריהם.

 

בראשות גורמים עוינים אלו, עומדים גורמים ישראלים ונציגי מדינת ישראל, אשר יומם ולילה ללא הרף לוחצים הם על כל רשות ממשלתית במקום מגורי משפחות הקהילה לנקוט בכל פעולת רדיפה אפשרית על מנת להביא לסופה של קהילה זו ח"ו.

 

רדיפות אלו, הגלו את משפחות קהילת לב טהור בגולה אחר גולה, מבתיהם המרווחים בשטח ירוק בפרובינצית קוויבק שבקנדה הוגלו הם לבתים מצומצמים יותר בפרובינצית אנטריו, ומשם לתנאים ירודים אף יותר בכפר סאן חוואן לא לאגונא שבגואטמלה. לאחר שגם לשם הגיעו נציגי מדינת ישראל ולוביסיטים ישראלים, על מנת להסית את התושבים ומנהיגי הכפר כנגד משפחות הקהילה, הוגלו הם לבניני משרדים צפופים בבירת גואטמלה, שם, למעט נסיעות חודשיות שמומנו על ידי יחידים תומכים, לא היתה אפשרות לילדים ולילדות לשאוף אוויר צח למשך כשנתיים.

 

חברי קהילת לב טהור, התייגעו זה זמן רב לבנות יישוב פרטי למשפחותם, וקנו שטח רחבת ידים בצפון גואטמלה, וכבר יותר משנה שהם מתייגעים לבנות בנינים ליחידים ולמוסדות הקהילה, בכל זאת לא הרפו רודפיהם מלהרוס אותם ולהציק להם בכל דרך אפשרי.

 

לאחרונה, דחפו נציגי מדינת ישראל את השלטונות המקומיים, לבצע פוגרום במגורי משפחות הקהילה, תחת מסוה של חיפוש בהאשמות של התעללות או הזנחת ילדים, דבר שהוכח כבר מעל ומעבר, אחרי מאות חיפושים בעבר, היותם חף משמץ של האשמה מכגון זו, ואפילו בזמנים קשים ביותר. כאשר בהמשך התכוונו להשתמש בתת התנאי של מגורי משפחות בני הקהילה, כעילה להמשך הרדיפה וגזילת ילדים מהוריהם ואף להעברתם למשפחות ציוניות, על אף שהאשמים בתת תנאים אלו הם אך ורק אותם רודפים שהביאו לכך במו ידיהם ברדיפתם האכזרית כנגד משפחות הקהילה.,

 

על כן קמה "ועד העולמי להצלת משפחות קהילת לב טהור בגואטמלה", לקבוע הסוף של היסורים והתלאות של משפחות אלו. המסר של הוועד הוא: כי אם לצערינו הצלחתם לטלטל יקירים אלו ממקום למקום, עד שדחקתם אותם לגיטאות בתנאים תת-אנושיים, אנחנו נעצור בעזרת ה' שלא תוכלו לדחוק אותם שוב בגזילת ילדיהם, אלא נעשה את כל המאמצים בעזרת ה' להשים סוף לסבל ולדוחק של ילדי וילדות בני הקהילה והוריהם במשך שלש השנים האחרונות.

 

בזמן הקצר מאז הפשיטה על בניני מגורי משפחות הקהילה, הצליח בעזרת ה' ה"ועד העולמי להצלת משפחות קהילת לב טהור בגואטמלה", לפעול גדולות ונצורות, החל מהביקור חירום של כמה מחברי הועד מניו יורק וממונטריאול וטורונטו, שבאו לזעוק נגד השחיתות הנוראה הזועקת עד לב השמים, כאשר הרשויות הישראליות מתעללות במשפחות חפות מפשע.

 

בביקורם של חברי הוועד, רבנים עורכי דין ועסקנים ציבוריים, הצליחו להיפגש עם הרבה גורמים ממשלתיים, בתוכם השגריר האמריקאי של גואטמלה, ראש העיר של גואטמלה סיטי, וצוות של התובעת הכללית של גואטמלה ועוד. חברי הועד הביעו הזדזעותם נגד הצעדים האחרונים שנעשו נגד ילדי וילדות הקהילה והוריהם, ואת תמיכתם המליאה בהקלת והרווחת מצבם החומרי של משפחות קהילת לב טהור.

 

במשך ביקורם של נציגי הוועד בגואטמלה, וגם לפני כן ואחרי כן, נעשו מאמצים רבים, להתחיל את העברת משפחות הקהילה בישוב שלהם בעיר אוריטוריה שבמזרח המדינה, שנקרא בשם בבל על שם חכמי וצדיקי בבל. ואף שנצרכה התפשרות על תנאי המגוריים, כי עדיין לא נבנו הבתים הקבועים למשפחות חברי הקהילה, בכל זאת בסיוע הרבה אנשים כאן בגואטמלה ומחוצה לה, נבנו בתים ואהלים זמניים בתוך השטח החדש עבור משפחות בני הקהילה, על מנת לתת בכל אופן אפשרי מרווח מקום לילדים ולילדות למשחק ומרווח אוויר, ועל על מנת להוציא אל הפועל השתקעות הקהילה במקום ולזרז את בניינה בהקדם אפשרי, כדי שיוכלו להקים במקום מקורות הכנסה, ובעזה"י לעמוד על רגלם מבחינה כלכלית באופן עצמאי.

 

ביום ראשון כ"ג אלול ה'תשע"ו, אחרי תקופה קצרה של עבודה קשה של בניית אוהלים איכותיים בישוב בבל, ומאידך הוצאת כל החפצים מבניני המגורים הצפופים בעיר הבירה גואטמלה סיטי, קהילת לב טהור מצאו את עצמם משפחות קהילת לב טהור שוב עולים על אוטובוסים אנשים נשים וטף, בחסות הוועד העולמי, אבל הפעם למקום שבחרו מיוזמתם הם הוא ישוב בבל שבאוריטוריה.

 

אכן מצערת מאוד העובדא, שמשפחות מדוכאות אלו לא הצליחו לעשות נסיעה זו מתוך נחת ושלוה, ולצערנו נעשתה נסיעה זו מתוך מידה מסויימת של בהלה וחפזון ותחת גל של האשמות ורדיפות חדשות, כאשר עדיין לא נרפאו תחלואי הגלויות הקודמות וצלקת הרדיפות עדיין שותת דם וכאב יותר ויותר. בכל זאת היה זה מחזה נהדר ומרגש איך לאחרי אמירות סליחות ותפילת שחרית ותקיעת שופר יצאו כל בני הקהילה ובראשם כ"ק האדמו"ר שליט"א ולצדו רבנים ומנהיגי דת נוספים בדרכם להיפרד מעיר הבירה גואטמלה סיטי, כאשר בידם ספרי התורה שיצאו מארון הקודש בבית הכנסת בעיר הבירה, על מנת לעבור למקום החדש. בטקס הפרידה נאמרו דברי חיזוק על ידי מנהיגים מקומיים מדתות שונים, בתוכם מאנשי הועד העולמי, השתתפו הרבה ידידים של הקהילה ודמעות בעיניהם, והמסר בפיהם היה "אינכם לבד, אנחנו נלך איתכם לכל אורך הדרך לבנות לכם מקום מנוחה, ולהמשיך בדרכיכם של עבודת ה' ויראתו."

 

דמעות יצאו מעיניהם של המשתתפים, למחזה יציאת מנהיגי קהילת לב טהור עם ספרי התורה בידיהם, היה זה סמלי במיוחד והכרזה מסויימת "אנחנו נאמנים לה' ולתורתו, ורק לאורה נלך ונחיה כל ימי חיינו".

 

אנחנו הועד העולמי להצלת משפחות קהילת לב טהור בגואטמלה מבקשים בזאת, היות שהנסיעה הפתאומית היתה צעד מוכרח מאוד לאור המצב מצד אחד, אך מצד שני אינה אלא תחילת הדרך של התאוששות משפחות הקהילה מפצעיהם הכואבות, כי אף שיצאו מכלאיהם של שני בניינים צפופים מאוד, וכעת ישנו מקום מרווח עבור ילדי וילדות הקהילה, אך המגורים הם בתים ואהלים זמניים והרבה דברים הכרחיים עדיין בשלבי הסידור. הם צריכים הרבה סיוע כספית ופיזית כדי שיוכלו להשתקם אפילו בצעדם הראשון ובוודאי על מנת להגיע למטרה שהיא לחלץ אותם לגמרי ממצוקותיהם, לבנות להם מקום מנוחה למשפחותיהם בניהם ובנותיהם, באופן שיוכלו לממש את תקות חייהם לחנך את ילדיהם ולפרנס את עצמם מיגיע כפיהם, מבלי שיצטרכו לבלות את מרבית זמנם ואונם אך ורק להתגונן תמיד מרודפיהם ומציקיהם.

 

אנא אח יקר צור איתנו קשר, ועזור לנו להפיץ את הקריאה הזאת לחברים ומכרים, השתתף בפעולות ההצלה כאשר בכוחך, והאל המטיב עם הטובים יטיב גם עמך ועם משפחתך ועם כל המטיבים לבריותיו בעת צרה, אמן.